HomeEDUMATERIALઅર્થગ્રહણ ફકરો: દિવસ - 11

અર્થગ્રહણ ફકરો: દિવસ – 11

- Advertisement -

અર્થગ્રહણ ફકરો: દિવસ – 11

ધો. ૩ થી ૫ માં  આજે વિશેષ શબ્દરમત અને  ધો. ૬,૭,૮ માટે हिन्दी ભાષા સજ્જતા સિધ્ધ થાય એના માટે વ્યાકરણના એક મુદ્દા આધારિત સમજૂતી અને પ્રશ્નો મૂક્યા છે.

આપેલ લખાણ બરાબર વાંચી અને સમજો. ત્યારબાદ પ્રશ્નને સમજો અને પછી જવાબ લાખો.

આ લખાણની પીડીએફ પણ સૌથી નીચે આપેલી છે, જેના પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

- Advertisement -

ધો. ૩ થી ૫ માટે આજે શબ્દ રમત

– આપેલ ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય અક્ષર મૂકી નામ બનાવો.

મહાન વ્યક્તિઓના નામ –

(૧) સ્વા….. વિ…..કા….. દ
(૨) મ…. રા…… …… …….. પ
(૩) ……. વા ……..
(૪) …… બા …… હે ……
(૫) ભ …… …… સિં ……..
(૬) મ…… ….. ….. ધી ……
(૭) ચંદ્ર…..ખ….. ….. …… દ
(૮) વિ….. સા…… ……. ….. ર

રાજ્યોના નામ –

- Advertisement -

(૧) ….. જ ……. ત
(૨) રા …… સ્થા ……
(૩) મ …… ….. દેશ
(૪) ….. રલ
(૫) આ……મ

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

આજે ધો. ૬,૭,૮ માટે હિન્દી વિષયના વ્યાકરણ તરફ જઈએ. તેમાં વિરામ ચિહ્નો વિશે પહેલાં સમજૂતી મેળવીએ અને પછી એના આધારે આપેલ વાક્યમાં વિરામચિહ્નો મૂકીએ.

1. पूर्ण विराम (।) – प्रायः सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है; जैसे –

अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं।

Also Read::   Morbi Anganwadi Bharti @ Download Morbi Anganwadi Bharti form 
- Advertisement -

माली पौधों की देखभाल करता है।

*****

2. अल्प विराम (,) – वाक्य के मध्य में कम समय तक रुकने के लिए किया जाता है; जैसे –

राम, मोहन, श्याम और उदय यहाँ आएँगे।

नहीं, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते हो।

चलो, चलो जल्दी चलो, ट्रेन आ गई है।

*****

3. प्रश्नवाचक चिह्न (?) – इस चिह्न का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है; जैसे –

सुमन, तुम कब आई?

क्या कहा, वह परिश्रमी है?

वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो?

*******

4. उद्धरण चिह्न (‘…..’, “…”) – इस चिह्न का प्रयोग किसी कथन को मूल रूप में लिखने, पुस्तक या कथन का मूल अंश उद्धृत करने व्यक्ति, पुस्तक, उपनाम आदि के लिए किया है।

इसके दो भेद हैं

(क) इकहरा उद्धारण चिह्न (‘……….’)

इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह ‘दिनकर’ हैं।

‘रामचरित मानस’ तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है।

(ख) दोहरा उद्धारण चिह्न (“………”)

स्व. इंदिरा गांधी ने नारा दिया-“गरीबी हटाओ।”

ग्रेसम का कहना था-“पुराना नोट नए नोट के चलन में बाधक होता है।”

********

विस्मयवाचक चिह्न (!) – इस चिह्न का प्रयोग विस्मय (आश्चर्य), हर्ष, घृणा, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे –

Also Read::   ECIL Recruitment - Apply Online for 285 ITI Trade Apprentices Posts

अरे! बरसात होने लगी।

अहा! कितने सुंदर फूल खिले हैं।

हाय! चोरों ने सब कुछ लूट लिया।

**********

प्रश्नों –

निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम-चिह्न का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए।

( ઉપરના વિરામચિહ્નો વિશે હિન્દીમાં સમજ આપી છે. તે સમજી અને નીચેના વાક્યમાં જ્યાં જે વિરામચિહ્નો નો ઉપયોગ આવતો હોય તે લખો. )

१. सत्य अहिंसा और प्रेम जीवन के मूल आधार हैं
२. गांधी जी ने कहा परिश्रम का कोई विकल्प नहीं
३. तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए
४. कुछ देर पहले यहाँ गोविंद आया था
५. बाहुबली की ताकत बहुत थी
६. सुभाष चन्द्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा
७. वाह आप के पास अद्भुत चित्र है

સંકલન – https://edumaterial.in

PDF 👇
arthgrahan day11

online language learning gujarati primary school

- Advertisement -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments